Vše o daňových reformách EU


Blog a průvodce daňovou politikou EU
Logo top09 Logo els Logo ep

Férové a kvalitní vybírání daní je podmínkou pro zdravé veřejné finance. Ty umožňují státu financovat služby, které od něj společnost v naší části světa vyžaduje. Efektivní výběr daní chrání poctivé daňové poplatníky před tím, aby platili daně za ty, kteří se jejich placení vyhýbají, a zároveň podporuje férovou hospodářskou soutěž.

Jednoduchý princip placení rozumně vysokých daní tam, kde firmy vytváří zisk, bohužel přestal fungovat. Rozdílné daňové předpisy umožnily mnoha podnikům převádět zisky do jurisdikcí s nižším daňovým zatížením, či dokonce platit daně vskutku symbolické. A některé země tomu vědomě či nevědomě pomáhaly.

Jedná se o problém složitý a nesnadně řešitelný. I přesto je třeba, aby o těchto problémech lidé věděli a vytvářeli neustálý tlak na politické elity, instituce i firmy, aby na špatně nastaveném systému zapracovaly a zavedly trvalé, funkční změny. A zároveň tím umožnili, aby daňové sazby spíše než rostly, klesaly.

Jak na evropské tak i nadnárodní úrovni již naštěstí existují iniciativy, které se snaží tyto systémové problémy napravit.  Cílem tohoto webu je seznámit Vás, čtenáře, s daňovou problematikou, daňovými iniciativami a reformami tak, jak se aktuálně dějí na úrovni Evropské unie, ve světě i u nás. Doufám, že Vás informace zaujmou.

Struktura webu odpovídá věcnému dělení problematiky daní a daňové transparence podle toho, jak s ní setkávám při práci v Evropském parlamentu. Najdete zde právní iniciativy v oblast zdanění firemních zisků, reformu daně z přidané hodnoty a jejich reflexi v daňovém systému v České republice. Vzhledem k tomu, že nemalá část veřejnosti vnímá tuto oblast prizmatem velkých daňových kauz, vytvořili jsme pro ně samostatnou sekci.

 

Nejnovější články