Otevřený dopis ministrovi financí na téma reverse charge

Pokračování diskuze s ministrem financí po výměně názorů v pořadu OVM (12.2.2017)


Vážený pane ministře,

s odvoláním na naši nedávnou diskusi v pořadu OVM si dovoluji pokračovat v naší výměně názorů ohledně problému lepšího výběru daní v naší zemi.

Vzhledem k tomu, že jsem svůj názor na tuto otázku předestřel v dopise i panu premiérovi a dohodl jsem se s ním na tom, že svůj pohled ve formě odpovědi na jeho odpověď upřesním, posílám Vám v kopii svůj návrh na neprodlenou implementaci schválených (nebo brzy schválených) evropských direktiv v této oblasti.

Navíc si dovoluji upřesnit další 2 oblasti, kterých jsme se v televizní debatě dotkli.

V ní jste přislíbil, že otázky spojené s emisemi korunových dluhopisů, zejména z pohledu oprávněnosti daňového nákladu na straně dlužníka, posoudí Finanční správa, která pod Vaše ministerstvo spadá. Dovolil bych si proto požádat o informaci, jak se tento příslib, který v pořadu od Vás opakovaně zazněl, promítl do konkrétních kroků a zda přinesl nějaké výsledky.

V otázce vhodnosti zavedení pilotního projektu reverse charge (RC) jsem připraven s Vámi o tomto tématu dle Vašich možností diskutovat, což by mohlo být prospěšné vzhledem k tomu, že Parlament k návrhu na umožnění tohoto projektu od Komise bude brzy přijímat stanovisko. Z tohoto pohledu bych za vhodná témata považoval například:

- Váš názor na konstataci z prezentace Finanční správy, že od podzimu minulého roku vyřešila problém karuselových obchodů (stejně jako problém bílých koní) z pohledu toho, že projekt zavedení RC dle Vašich výroků má právě tyto podvody řešit.

- Užitečná by byla i debata o tom, jaký postoj hodláte zaujímat v otázce navrhované reformy DPH tak, jak ji navrhuje Komise, a jak vidíte otázku souladu navrhovaného projektu RC se zaváděním této reformy.

Mimo to jste při naší televizní debatě označil mé pozitivní postoje k navrhovaným reformám daně ze zisku právnických osob - CCTB a CCCTB - jako postoje jdoucí proti zájmům naší země. Rád bych od Vás slyšel vysvětlení tohoto postoje spolu s tím, jaký zájem v této oblasti dle Vašeho názoru naše země má.
Věřím, že mi Vaše reakce na tyto podněty stejně jako debata o uvedených tématech pomůže v mé práci zastávat kompetentní postoje, které budou ku prospěchu hospodářství naší země i rozvoji pro nás klíčové ekonomiky Evropské unie.

S pozdravem
Luděk Niedermayer