Evropský parlament zřizuje zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí

Luděk Niedermayer se stal členem zvláštního výboru „pro rozhodnutí o daňovém režimu a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem“.


Evropský parlament ve čtvrtek 16. února schválil rozhodnutí o zřízení zvláštního výboru „pro rozhodnutí o daňovém režimu a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem“, jež přijaly členské státy EU. Výbor, který bude mít 45 členů a bude mít za cíl připravit doporučení do budoucna, je zřízen na počáteční období šesti měsíců. Mezi členy výboru budou i poslanci Luděk Niedermayer (ELS) a Petr Ježek (ALDE), zvolení v České republice.

Pro zřízení zvláštního výboru hlasovalo 612 poslanců, 19 bylo proti a 23 se zdrželo hlasování.

Mandát výboru

Zvláštní výbor se bude zabývat rozhodnutími o daňovém režimu učiněnými po 1. lednu 1991. Zhodnotí také způsob, jakým Evropská komise přistupuje ke státní podpoře ze strany členských států a míru transparentnosti rozhodování členských států o národních daňových režimech. Výbor by měl také zhodnotit negativní dopad agresivního daňového plánování na stav veřejných financí a navrhnout v tomto směru doporučení do budoucna.

Souvislosti

Výbor byl zřízen v návaznosti na řadu vyšetřování o daňových rozhodnutích pro nadnárodní společnosti v Lucembursku, Irsku, Belgii a Nizozemí, které nedávno zahájila Evropská komise.

Hospodářský a měnový výbor EP původně plánoval vypracovat nelegislativní zprávu o "šetření" rozhodnutí o daňových režimech. Tyto plány v souvislosti se zřízením zvláštního výboru pozbývají platnost, neboť záběr zprávy by se překrýval s mandátem zvláštního výboru.

Členství ve výboru

Mezi 45 členy zvláštního výboru budou i poslanci Luděk Niedermayer (ELS) a Petr Ježek (ALDE), zvolení v České republice.

Původní článek: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/e...vybor-pro-danova-rozhodnuti-61562.html