Niedermayer představil návrh závěrečné zprávy zvláštního výboru TAX3

Dne 14. 11. 2018. představil Luděk Niedermayer (TOP09) návrh závěrečné zprávy zvláštního výboru o finančních trestných činech, daňových únicích a vyhýbání se daňovým povinnostem (TAX3), kterou připravil spolu s dánským europoslancem Jeppe Kofodem. Návrh shrnuje práci Evropského parlamentu v posledních letech v oblasti daňové problematiky, obsahuje návrh změn a zaměřuje se na problémy, které dosud nebyly v centru zájmu. Mezi jeho tři hlavními body patří reforma DPH, opatření proti praní špinavých peněz a efektivní vynakládání prostředků na dodržování nové i stávající daňové legislativy.


Jak zaznělo na tiskové konferenci k vydání návrhu zprávy, současný daňový systém je zastaralý a datuje se do doby, kdy světová ekonomika byla diametrálně odlišná od té dnešní. Stávající systém tak nepočítá se novodobými trendy, jakými jsou globalizace, digitalizace a s tím jdoucí rychlostí, dynamikou a sofistikovaností dnešního světa. Zastaralé daňové režimy způsobují vládám ztráty v příjmech do státních rozpočtů, pokřivují hospodářskou soutěž a v konečném důsledku snižují důvěru občanů ve veřejnou zprávu. Jak zmínil Luděk Niedermayer: „Základní změny jako je sjednocení daňového základu, digitální daň, nebo definice sytému DPH je nezbytné dotáhnout do konce, aby daňové režimy členských států EU odpovídaly potřebám 21. století.“

Změny na trzích a rozvoj technologií umožňují vyhýbání se placení daní, daňové úniky nebo agresivní daňové plánování. K tomu jsou nyní využívány mezery a nejasnosti v zákonech, ale i cíleně vytvářená zvýhodnění v daňových předpisech jednotlivých zemí. Dle odhadů Mezinárodního měnového fondu způsobuje eroze daňových základu a přesouvání zisku roční ztrátu na příjmech z daní v rozvinutých zemích kolem 1% HDP a v rozvojových státech ještě výrazně větší. Další ztráty jsou pak způsobeny praním peněz spojeným s kriminálními aktivitami a korupcí. V tomto případě hovoří odhad OSN o ještě větších ztrátách. Právě v boji proti praní špinavých peněz udělala EU velký pokrok, i přesto je podle Niedermayera stále nutná důsledná implementace reforem ve státech EU, vymáhání dodržování nastavených pravidel a administrativní kooperace mezi členskými zeměmi, jak ukazují nedávné případy praní špinavých peněz v bankovním sektoru a nejnovější CumEx skandál.

Zásadní význam přikládá zpráva reformě DPH a snížení úniků na DPH, neboť významnou část příjmů státních rozpočtů tvoří právě příjmy z DPH. Právě na DPH je také páchána velká část daňových podvodů. Rada Ministrů by proto měla zajistit, že budou zavedeny nové daňové režimy, které sníží počet těchto podvodů, a zároveň se pokoušet překonat nedůvěru daňových úřadů. Ty jsou dnes vybaveny nebývalým přístupem k datům a možností spolupráce. Toho by podle návrhu mělo být plně využito a větší pozornost by se měla věnovat dodržování daňových předpisů a vyhýbání se případům dvojího zdanění, nikoli snažit se najít prostor pro nová zdanění.

Zpráva se také zabývá problematikou tzv. zlatých víz, tedy praktikami některých členských zemí, které nabízí občanství čí povolení k pobytu výměnou za investice. Tyto praktiky, které často zahrnují právě daňové úlevy, bývají zneužívány, jsou bezpečnostním rizikem pro celou EU a přináší tak napětí mezi členskými státy.

Členové zvláštní komise TAX3 mohou do 17. prosince navrhnout úpravy návrhu zprávy Luďka Niedermayera a Jeppe Kofoda. Hlasování o finální podobě zprávy proběhne v březnu příštího roku, kdy zvláštní výbor dokončí svou činnost.

Josef Ševčík působí jako stážista v bruselské kanceláři Luďka Niedermayera.