Korporátní daně


Daň ze zisku firem je těžko nahraditelným příjmem veřejných rozpočtů. Stále silnější nadnárodní povaha fungování podniků spolu se složitou spletí pravidel, různou výší sazeb, mezinárodních úmluv a jejich vynucování, vede k objektivnímu problému „férově“ tuto daň vybrat. K tomu se připojila i agresivní snaha některých firem daň neplatit či zisky nevykazovat.

Tyto fenomény nejen připravují státní kasy o nemalý objem příjmů a způsobují tím tlak na to, aby „poctiví poplatníci zaplatili více“, ale také silně poškozují férovou hospodářskou soutěž (tyto techniky jsou více dostupné velkým nadnárodním firmám, zatímco ostatní platí obvykle daně vyšší). Rostoucí rozsah tohoto problému vedl k požadavku zemí G8, aby Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) navrhla světově aplikovatelná pravidla, tzv. BEPS, které dveře ke krácení zisků a obcházení daňové povinnosti podstatně přivřou. A BEPS jsou základním vodítkem i pro moji práci na zlepšení systému vybírání podnikových daní v Evropském parlamentu.

O tom, jak daleko jsme se dostali a co ještě zbývá, se dočtete v této sekci

Video

0

https://youtu.be/k7YoGcUvIkk