Facebook a Google ke spravedlivému zdanění

V úterý 27. listopadu proběhlo slyšení výboru zvláštního výboru TAX3 s firmami Google a Facebook. Debatovalo se o tom, jak funguje jejich byznys model, kde daní většinu svých zisků a zda je toto uspořádání spravedlivé.


width: 661px; height: 300px;Google si stál tvrdohlavě za svým a obhajoval svou pozici včetně stávajícího uspořádání daňového režimu, ve kterém se mezi USA, EU a zbytkem světa pohybuje. Google říká, že jejich efektivní sazba daně je 26%. Otázkou však je, zda je tato daň spravedlivě rozdělená. 86% příjmů Google totiž daní v USA a 14% pak globálně. Ano, Google je americká firma a vývoj jejich produktů probíhá zejména v USA. Jejich služby jsou však využívány všude ve světě a většina jejich příjmů je z reklamy. To znamená, že příjem, který vznikne zadáním reklamy od českého podniku skrze Google, který pak cílí na české spotřebitele, je zdaněn v USA a v Irsku, kde má Google své evropské sídlo, namísto v České republice.

Problém je v tom, že aktuální daňový režim spočívá na teritoriálním principu, který funguje skvěle u tradičních „kamenných” firem, které daní tam, kde mají své sídlo. Digitalizace ekonomiky však vede k tomu, že společnosti mohou obchodovat, vytvářet hodnotu a následně zisk po celém světě z jediného místa například v daňovém ráji, kde jsou jejich příjmy pak zdaněny minimálně.

Facebook, naopak, na slyšení TAX3 vysvětlil jejich novou daňovou strategii, která by mohla aspoň částečně napomoci spravedlivějšímu zdanění tam, kde vzniká hodnota. Facebook na konci loňského roku oznámil, že během příštích dvou let otevře zastoupení v zemích, kde operuje, a tím pádem tam bude mít i povinnost k dani. Na výsledek tohoto kroku, a zda přinese větší spravedlnost, si ale budeme muset počkat.

Systém se mění a zasluhuje se o to nejen Evropská unie, ale také země OECD nebo státy samostatně, jako USA. Efektivní řešení je však to společné, globální a taková dohoda je stále v nedohlednu.

Výbor ECON v EP dnes (3.12.2018) odhlasuje své stanovisko k tzv. dani z digitálních aktivit, která by pomohla alespoň dočasně nastolit vyrovnanější podmínky na trhu, než se země dohodou na dlouhodobém společném řešení. Parlament však nemá v daňových otázkách pravomoc a členské státy tento návrh blokují ve jménu zachování suverenity. Ta v tomto případě ale není na místě, způsobuje ztráty do státních pokladen a hlavně nerovné podmínky na trhu pro tradiční firmy.