Světová pravidla pro boj proti krácení zisků a obcházení daňové povinnosti OECD BEPS

Projekt OECD proti rozmělňování daňových základů a přesouvání zisků nadnárodních společností započal už v roce 2013. Je globální iniciativou v boji proti obcházení daňové povinnosti nadnárodními firmami. Přečtěte si, jaké jsou jeho hlavní elementy a s jakými nekalými praktikami vlastně bojuje.


Obcházení daňové povinnosti prostřednictvím rozmělňování daňových základů a přesouvání zisku nadnárodních společností se stalo neudržitelným fenoménem posledních let. Nejede vůbec jen o značné částky, které státy nejsou sto vybrat na daních, ale podkopává to i důvěru v daňový systém zemí a jeho férovost. tento stav navíc poškozuje férovou soutěž na trhu, kde některé firmy daně odvádějí a jiné, obvykle ty větší a nadnárodní, nikoliv. A může dojít i ke zkreslení pohledu investorů na hospodaření společností a tím k neefektivní alokaci kapitálu.

Snaha o řešení problému obcházení daňové povinnosti nadnárodními společnosti začala na mezinárodní úrovni v roce 2013, kdy skupina G20 schválila v rámci Akčního plánu projekt BEPS (pro boj proti erozi základu daně a přesouvání zisku), kterým pověřila Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Na projektu BEPS se přímo podílelo 44 zemí (tedy včetně všech členů OECD a G20), dalších 88 zemí přispělo prostřednictvím konzultací.

Balíček patnácti opatření byl zveřejněn v říjnu 2015 a schválen na summitu G20 v Antályi v listopadu téhož roku. Podívejte se na vysvětlující prohlášení OECD/G20. Schválením balíčku se země de facto zavázaly, že doporučení plynoucí z projektu vloží do svých právních systémů a budou dále spolupracovat na částech, které vyžadují nadnárodní přístup.

Balíček pokrývá čtyři minimální standardy...

 • Zajištění pravidel proti nekalým praktikám obcházení daňové povinnosti včetně pravidel pro preferenční režimy a transparentnost daňových rozhodnutí
 • Vyjasnění účelu daňových úmluv a prevence tzv. tax treaty shopping - přesuny firem do zemí nabízející výhodnější režim (pro konkrétní společnosti či sektory, nikoliv pro všechny)
 • Zajištění, aby výkaznictví nadnárodních společností, rozčleněné podle jednotlivých zemí, vedlo k efektivnějšímu ohodnocení rizika obcházení daňové povinnosti daňovými autoritami
 • Zlepšení efektivity systému řešení sporů o dvojím zdanění mezi zeměmi

... a patnáct opatření

 • Opatření 1: Daňové výzvy digitální ekonomiky
 • Opatření 2: Neutralizace efektů hybridních uspořádání
 • Opatření 3: Zesílení pravidel pro ovládané zahraniční společnosti
 • Opatření 4: Omezení eroze základu daně skrze odpočet úrokových nákladů a jiných finančních plateb
 • Opatření 5: Účinnější boj proti škodlivým daňovým praktikám vzhledem k transparentnosti a ekonomické podstaty transakcí
 • Opatření 6: Zabránění zneužívání smluv o zamezení dvojího zdanění
 • Opatření 7: Zamezení obcházení daní v případě stálých provozoven
 • Opatření 8 - 10: Srovnání nesouladu mezi transferovými cenami a aktivní tvorbou přidané hodnoty
 • Opatření 11: Měření a monitoring BEPS
 • Opatření 12: Povinná pravidla pro zveřejňování agresivních daňových opatření
 • Opatření 13: Pokyny pro dokumentaci transferových cen a vykazování podle zemí
 • Opatření 14: Efektivní systém řešení mezinárodních daňových sporů
 • Opatření 15: Vytvoření mnohostranného nástroje pro úpravu bilaterálních smluv o daních

Text jednotlivých opatření můžete najít na stránkách OECD zde.

A co dál?

Poté, co byla opatření představiteli zemí podpořena, je nyní hlavním úkolem zajistit, aby byla opatření efektivně a konzistentně implementovaná ve zhruba stovce zemí, která se zavázala k participaci. Iniciativa BEPS je zároveň otevřená všem zemím bez ohledu na jejich členství v G20/ OECD, které se mohou podpisem zavázat k implementaci.

Ačkoliv je BEPS momentálně jedním z nejobsáhlejších projektů v oblasti globální daňové transparence a obcházení daňové povinnosti, je fakticky součástí obsáhlého balíku iniciativ pod taktovkou G20/ OECD, včetně například podstatné posílení transparence v poskytování informací či zásadního posílení spolupráce mezi daňovými autoritami zemí.

Kompletní srozumitelný přehled práce OECD v oblasti daní poskytuje tato brožura OECD.

Co se děje v EU?

Evropská unie se jala postupně implementovat jednotlivá opatření BEPS skrze několik legislativních návrhů, z nichž některé již byly dokončeny, jako Směrnice opatření proti obcházení daňové povinnosti (tzv. Anti-BEPS), o níž se můžete dočíst v tomto článku. Jiné jsou v různých fázích legislativního procesu, jako například Směrnice o veřejném vykazování podle zemí či Směrnice o společném (konsolidovaném) základu daně, o které se dočtete více zde.

Ačkoliv se Evropská Unie snaží držet doporučení OECD, najdeme i případy, kdy Unie uvažuje o tom jít nad rámec závěrů projektu s odůvodněním, aby se EU dostalo do pozice globálního leadera v boji proti obcházení daňové povinnosti a krácení zisků.