Výše daní je na státech, boj s úniky na EU

Téměř 300 nových doporučení Luďka Niedermayera (TOP 09), jak zastavit finanční zločin, daňové úniky a vyhýbání se daňové povinnosti v dnešní měnící se ekonomice, bylo přijato většinou více než 500 hlasů plénem Evropského parlamentu.


Téměř 300 nových doporučení Luďka Niedermayera (TOP 09), jak zastavit finanční zločin, daňové úniky a vyhýbání se daňové povinnosti v dnešní měnící se ekonomice, bylo přijato většinou více než 500 hlasů plénem Evropského parlamentu.

„Rolí EU není nastavovat daňové sazby, ani vytvářet zbytečná finanční pravidla. Smyslem unijní spolupráce je společně zajistit to, co v době rozvoje digitální ekonomiky a přeshraničního obchodu nemohou státy zvládnout samy. Je to přizpůsobení daňových systémů nové, více digitální ekonomice, boj s finanční kriminalitou včetně praní špinavých peněz a krácení daní či jiné nekalé daňové praktiky. Tam, kde je globální řešení zatím vzdálené, musíme aspoň na úrovni Unie existující problémy společně řešit.“

Luděk Niedermayer in European Parliament hemicycle in BrusselsKromě návrhů, jak zastavit agresivní daňové plánování velkých firem, zajistit férový podíl na daních digitálních společností nebo zrušit vydávání zlatých víz některými členskými státy výměnou za úplatu, Luděk Nidermayer v závěrečné zprávě Výboru TAX3 reaguje i na nejaktuálnější problémy spojené s Brexitem.

„Odchodem Spojeného království z EU vzniká riziko oslabení evropského postupu proti finanční trestné činnosti a daňovým únikům. Spojené království má bez ohledu na Brexit silnou ekonomiku, se kterou bude muset EU i v budoucnu hledat jednotné postupy. Zbytek Evropy bude muset také reagovat na nově se rodící konkurenci. Daňová soutěž mezi státy je přínosem pro ekonomiku. Musí to být však zdravá soutěž. Doufám, že Spojené království zůstane unijním partnerem ve snaze o nastavení férových a efektivních daňových režimů,“ uvádí Luděk Nidermayer v souvislosti s prohlášením premiérky Mayové o plánovaném zavedení „nejnižší daně z příjmů právnických osob v celé skupině G20“.

Zpráva byla přijata velkou většinou poslanců přesto, že ne na všech tématech existuje shoda. Požadavky levice na zavedení minimální efektivní daně považuje Luděk Niedermayer za nezdůvodněné: „Férová a transparentní daňová soutěž je důležitou devizou dnešního systému a jsem rád, že to hlasování potvrdilo. Nicméně si vážím široké shody nad zprávou, která u takto složitých témat není obvyklá. Byl to můj osobní cíl a jsem rád, že se ho podařilo splnit. Věřím, že zpráva sehraje důležitou roli v další práci parlamentu i Unie v této oblasti.“