Lux Leaks


Boj proti obcházení daňové povinnosti a přesouvání zisků začal na globální úrovni již v roce 2013, kdy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj dokončila projekt BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), který má za úkol právě tyto aktivity vymýtit. Skandál Luxembourg Leaks z listopadu 2014 odtajňující dohody mezi lucemburskými daňovými autoritami a nadnárodními firmami o schématech pro obcházení daňové povinnosti však odstartoval konkrétní legislativní kroky směřující k daňové transparentnosti a férovému placení daní na úrovni EU.

Tato sekce Vám přiblíží zejména aktivity zvláštního vyšetřovacího výboru TAXE1 a TAXE2 v Evropském Parlamentu, který se zabýval případy odhalenými skrze LuxLeaks, a jehož jsem byl v době jejich existence členem. Podílel jsem se také jako spoluzpravodaj na závěrečných doporučení, které vedly k vydání několika legislativních návrhů pro boj proti obcházení daňové povinnosti.