O projektu


DaňovéReformy.eu jsou společný projekt Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM a týmu expertů vedené Danuší Nerudovou. Jeho cílem je rozšiřovat povědomí o problematice zdanění v rámci Evropské unie a globalizovaného světa.

Proč je téma důležité?

Rozpočty členských států jsou pod značným tlakem – koronavirová krize znamenala výrazný propad jejich příjmů zároveň nutnost výrazně zvýšit výdaje. Schodky státní rozpočtů rostly v roce 2020 napříč EU a v budoucnu bude muset dojít jejich konsolidaci.

Zároveň s tím se ukazuje, že každá evropská vláda má problém s efektivním výběrem daní. Jedná se především o firemní daně a DPH, kde je díky rozdílným přístupům členských států prostor pro tzv. daňové optimalizace.

Dá se proto předpokládat, že právě na tyto oblasti se bude Evropská unie snažit v zaměřit. Již několik let je totiž na stole návrh Společného základu pro zdanění právnických osob (CCCTB), reforma výpočtu DPH, či speciální sektorová daň z digitálních služeb.

Ať už současné plány dopadnou jakkoliv, s návrhy na reformy daní a plány na jejich harmonizaci se budeme potkávat čím dál častěji. Je tedy třeba diskutovat o tom, jak by se k těmto tématům měla postavit Česká republika. Můžeme mnoho získat, ale také ztratit.

Inspirativní četní přeje Tým DaňovéReformy.eu