O projektu


O centrálních bankéřích se říká, že mají často nadměrný zájem o rozpočtovou politiku, zatímco ministři financí projevují nezdravý zájem o politiku měnovou. To ale není důvod, proč jsem se jako bývalý centrální bankéř začal intenzivně zabývat daňovou problematikou.

V době po ekonomické krizi byly státní rozpočty pod značným tlakem – slabá ekonomika vytvářela jen nízké příjmy, škrty výdajů byly často bolestivé a navyšování dluhu nebylo možné či vhodné. Zvyšování daňových sazeb zase hrozilo utlumením i tak slabé ekonomické aktivity. Zlepšení výběru existujících daní se tak logicky stalo jednou z priorit.

I jen letmý pohled do ekonomických analýz ukazuje, že efektivní výběr daní je problémem velkého rozsahu. Měl jsem štěstí, že jsem do něj vystoupil v době, kdy vrcholil projekt OECD BEPS a vypukly skandály LuxLeaks a Panama Papers. K mému překvapení měly tyto kauzy u nás výrazně menší odezvu než v řadě členských států.

Za poslední dva roky jsem se podílel na vytváření pozic v Evropském parlamentu v této oblasti, a tak ovlivňoval vznikající legislativu. Díky této práci jsem nashromáždil řadu podnětů a informací.

Cílem tohoto webu proto je čtenářům přehledně nabídnout právě tato data, fakta a názory a zpřístupnit klíčové zdroje. Budu se o to snažit se svým parlamentním týmem a podpory naší skupiny Evropské lidové strany v Evropském parlamentu.

Věřím, že Vás vybrané informace zaujmou a že se z některých čtenářů postupně stanou i přispěvatelé tohoto webu.