Směrnice pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu dostane nový kabát

Evropský parlament schválil svou pozici směrnice proti praní špinavých peněz a financování terorismu, která mimo jiné také zakládá veřejný registr skutečných vlastníků a tím usnadňuje boj proti vyhýbání se daňovým povinnostem, daňovým únikům a praní peněz. Vyjednávání s Radou EU - zástupci členských států - začne v druhé půlce března. Podívejte se, jaká opatření bude Parlament obhajovat.


Výbory ECON a LIBE Evropského parlamentu schválily v úterý 28. února svou pozici ke změnám čtvrté směrnice proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Návrh změn vydala Komise v červenci loňského roku. Parlament je nyní připraven vstoupit do vyjednávání s Radou EU a prosadit nová pravidla, která zabrání ukrývání nedaněných či dokonce nelegálně získaných peněz do trustů v daňových rájích.  

Evropský parlament ve své pozici schválil opatření, které pomohou předcházet aktivitám, které byly odhaleny například v odtajněných dokumentech panamské právní firmy Mossack Fonseca, tzv. Panama Leaks.

Pokud Rada EU podpoří pozici EP, dojde k vytvoření veřejného rejstříku skutečných vlastníků firem, trustů a podobných právních subjektů. Povinnost nahlásit skutečné vlastníky budou mít i subjekty z třetích zemí, pokud budou mít vazbu na členský stát EU (například skrze založení bankovního účtu, koupi nemovitosti či investici).

Evropský parlament také snížil hranici pro definování skutečného vlastníka z 25 na 10 procent podílu ve firmě či trustu. Pokud je skutečným vlastníkem firma, musí povinovaný subjekt nalézt a registrovat skutečného vlastníka této firmy. Již nebude možné uvést jako skutečného vlastníka správce trustu či vedení firmy.

Mezi povinované subjekty se budou nově řadit nejen banky, ale také správci majetku, daňový poradci a další poskytovatelé služeb v oblasti daní, kteří nebyli doposud nijak regulováni a jasně umožňují obcházení daňové povinnosti.

Evropský parlament dále vybízí k založení registrů finančních nástrojů, bezpečnostních sejfů a registru nemovitostí (který již v ČR existuje). Dochází také k výraznému posílení, zefektivnění a vylepšení spolupráce národních autorit a útvarů finančního zpravodajství (financial intelligence units).