Přispivatelé


Logo Glopolis

Ondřej Kopečný pracuje jako zástupce ředitele nezávislého analytického centra Glopolis, které se zaměřuje na globální výzvy a odpovědi na ně ze strany České republiky a EU. Ve své práci se věnuje především tomu, jak předcházet mezinárodním daňovým únikům a jak zmírňovat jejich dopady (nejen) na státní rozpočty v ČR i jinde ve světě. Stojí za veřejnou kampaní „Nechci daně v ráji“, jejímž cílem je upozornit na problém úniků korporátních daní. Působí také ve správní radě Českého fóra pro rozvojovou spolupráci (FoRS).

Logo Fair Tax

Danuše Nerudová je řešitel projektu FairTax, který je mezioborovým projektem H2020, jehož cílem je zformulovat doporučení, jak férové a udržitelné zdanění a reformy sociální politiky mohou zvýšit ekonomickou stabilitu členských států EU, podpořit ekonomickou rovnoprávnost a míru zabezepčení, posílit koordinaci a harmonizaci daňových, sociálně inkluzivních a environmentálních opatření, jejich legitimitu a míru dodržování, podpořit prohloubení Evropské měnové unie a rozšířit zdroje vlastních příjmů EU.

SYLVIE KLOBOUČKOVÁ (Transparency International)

Sylvie Kloboučková pracuje jako právnička v mezinárodní nevládní neziskové organizaci Transparency International Česká republika, která se věnuje boji proti korupci a hospodárnému nakládání s veřejnými prostředky. Sylvie je řešitelkou projektu Enhancing Beneficial Ownership Tranpsarency – v rámci něhož se zabývala implementací 4. Směrnice proti praní špinavých peněz do českého právního řádu. Zejména pak rejstříku konečných vlastníků a souvisejícím oblastem. Sylvie vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Před nástupem do Transparency International pracovala jako analytička v Bezpečnostní informační službě.

Logo Fair Tax

Petra Prášilová pracuje jako odborná asistentka Luďka Niedermayera v Evropském parlamentu (EP). Zaměřuje se na aktivity výboru pro Hospodářství a měnu a zvláštního výboru pro vyšetřování Panama Papers, kde je Luděk Niedermayer členem. Zabývá se zejména otázkami daňové transparence, obcházení daňové povinnosti nadnárodními firmami a praní špinavých peněz, ale také tématy z oblasti hospodářské politiky či finančních služeb.  Petra působí v Bruselu od roku 2012, nejprve jako poradkyně ve výboru pro Hospodářství a měnu v EP a následně v soukromé sféře jako konzultant pro evropskou regulaci v oblasti finančních služeb. Petra vystudovala ekonomii a hospodářskou politiku na VŠE v Praze a mezinárodní vztahy a politickou ekonomii na KDI School of Public Policy v Seoulu.