Čeká EU změna systému DPH?

Hospodářský výbor Evropské parlamentu bude dnes projednávat návrh Komise na modernizaci stávajícího systému DPH. Některé údaje tvrdí, že kvůli rozdílnému systému vybírání DPH vznikají v EU roční ztráty cca 170 miliard EUR. Jak se na tento zásadní návrh dívají čeští europoslanci?


Evropská komise předložila akční plán, kde prezentuje způsoby, jak stávající systém DPH v EU modernizovat tak, aby byl jednodušší, méně zneužitelný a vstřícnější vůči podnikatelům. Podle Komise je nutné stávající předpisy o DPH aktualizovat "aby lépe sloužily jednotnému trhu, zjednodušily obchodování mezi členskými státy a držely krok s dnešní digitální a mobilní ekonomikou."

„Výpadky z příjmů z DPH, tedy rozdíl mezi očekávanými a skutečně vybranými příjmy z DPH v členských státech, dosáhly v roce 2013 téměř 170 miliard EUR. Odhaduje se, že pouze kvůli podvodům při transakcích s jinými členskými státy přicházíme v EU u této daně o příjmy zhruba 50 miliard ročně. Ve své stávající podobě je systém DPH navíc roztříštěný a zejména pro malé a střední podniky a internetové společnosti znamená velkou byrokratickou zátěž," píše se v jednom z materiálů k tomuto tématu.

Místopředseda Komise Valdis Dombrovskis, odpovědný za euro a sociální dialog, prohlásil:„Otevíráme dnes diskusi o takovém systému DPH v Unii, který bude jednodušší a méně zneužitelný. Podvody s DPH, k nimž dochází v přeshraničních transakcích, stojí členské státy a daňové poplatníky ročně zhruba 50 miliard EUR. Pro malé podniky navíc DPH znamená velkou byrokratickou zátěž a kvůli technickým inovacím stojí výběr této daně před nutností změny. Komise už navrhla přesné kroky proti právnickým osobám, které se vyhýbají dani z příjmů. V potírání podvodů s DPH budeme stejně nesmlouvaví.“ 

Ekonom a bývalý víceguvernér ČNB Luděk Niedermayer považuje návrh Komise za velmi dobrý. „Systém zjednoduší, bude reflektovat nové dříve nevyužívané postupy (digitální ekonomiku) a sníží (nikoliv eliminuje) ztráty při výběru (pouze jejich část je způsobená u nás medializovanými karuselovými podvody). Zároveň nic nemění na suverenitě států při určení výše sazeb této daně," uvedl pro Ekonomický deník Niedermayer s tím, že by preferoval co nejrychlejší zavedení. „Chce to nějakou přípravu (one stop shop), ale dovedl bych si představit rok 2018. Důvody pro pomalý postup objektivně nevidím. Jistý problém představuje nekompromisní požadavek našeho MF na provedení pilotu na reverse charge. Obávám se, že toto by mohlo projekt zásadně zpomalit (a nebo vystavit naše poplatníky častým a zásadním změnám)," dodal.

Podle Jana Zahradila jde Komisi o podvody až v poslední řadě. „Harmonizaci odvodů, přímých i nepřímých, se Evropská komise snaží prosadit již řadu let, a využívá k tomu každé příležitosti. Poslední z řady záminek byl nedávný skandál Luxleaks s agresivními daňovými schématy velkých firem v Lucembursku. Proto je návrh komise zcela nedůvěryhodný a navíc jako obvykle zbytečný. Je sice pravda, že odstranění daňové konkurence by vyhovovalo například Francii, která má daňovou zátěž neúnosně vysokou, ale pro středně velké exportní ekonomiky jako je Česká republika toto nepřichází v úvahu,“ řekl Ekonomickému deníku Zahradil.

Jeho kolegyně z evropského parlamentu Kateřina Konečná se také nedomnívá, že by podvody s rozdílnou sazbou DPH bylo to, co trápí EU. „Návrh Komise má naopak riziko, že se v EU nastaví v rámci neoliberální teorie jednotná sazba DPH, kterou bychom v České republice nechtěli a preferovali snížené sazby DPH např. na jídlo léky a pod. V návrhu vidím spíše další snahu o hlubší integraci, o kterou nikdo nestojí," dodala Konečná. Podle jejího stranického kolegy Jiřího Maštálky je třeba, už jen vzhledem k mnohdy značným ekonomickým a sociálním rozdílům mezi členskými státy, aby každý členský stát měl nadále možnost utvářet svou fiskální politiku.

Naopak Michaela Šojdrová souhlasí jak s návrhem Komise, tak s tím, že stávající předpisy o DPH jsou nutné modernizovat. „Podporuji akční plán Komise na sjednocení systému výběru DHP s cílem zabránit podvodům a nejasných podmínek pro podniky. Je třeba upřesnit, že se nejedná o jednotnou DPH ve smyslu sazeb," uvedla Šojdrová. Stejného názoru je Dita Charanzová. „V tuto chvíli ale považuji za poněkud předčasné spekulovat o tom, kdy by se měl takový systém zavést. Podstatné je ale podle mne to, aby se Komise zabývala pilotními projekty v oblasti generálního zavedení tzv. reverse charge, který některé členské státy požadují. Věřím, že toto je jeden z efektivních nástrojů, jak možnému podvodnému jednání v rámci výběru DPH v Evropě efektivně zamezit," uvedla Charanzová.

Podle sociálně demokratického europoslance Pavla Poce by nový systém měl zajistit členským státům vyšší flexibilitu v nastavení DPH podle vlastních potřeb té které členské země. „V jedné z variant se dokonce navrhuje zrušení současného seznamu zboží s nižší DPH. Pokud jde o platnost, tak bude záležet na členských státech, tj. Evropské radě, jak s věcí naloží," uvedl Poc s tím, že Evropská komise se zavázala předložit poslední návrhy v příštím roce.„O kolik celý proces zdrží ministři financí, to je samozřejmě ve hvězdách," dodal Poc.

Euroskeptik Petr Mach bude v tomto případě hlasovat proti návrhům směřujícím k jednotnému systému DPH v Evropské unii. „Daně, včetně DPH by měly zůstat plně v kompetenci členských států a státům má plně náležet i jejich výnos. Pokud členským státům unikají daně, měly by na to reagovat spíš snižováním sazeb, které jsou dnes tak vysoké, že to jinde ve světě nemá obdoby, a není se co divit, že to svádí k daňovým únikům. Státy by měly mít také právo vrátit se na místo DPH k běžné obratové dani, kterou platí jen finální prodejce, kde nehrozí žádné čachry při exportu," uvedl pro Ekonomický deník Petr Mach.

Komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici dodal: „DPH je pro členské státy EU důležitým zdrojem příjmů. Ale tím, že je na této dani vybráno o 170 miliard EUR méně, než by mělo být, vzniká značný fiskální schodek. Přicházíme jím o obrovskou sumu, kterou bychom mohli investovat do hospodářského růstu a pracovních míst. Je načase, abychom tyto peníze vymohli. Jsme odhodláni dát členským státům víc autonomie při určování snížených sazeb DPH.“ 

Původní článek si můžete přečíst zde