Státní pomoc


Většina otázek v oblasti zdanění je v pravomoci členských zemí EU. Rozhodnutí o změnách či zavádění nových pravidel podléhá jednomyslnosti Rady ministrů. Naopak oblast spravedlivé hospodářské soutěže a s ní spojené nedovolené státní pomoci je kompetence unijní. Právě do této oblasti ale spadají rozhodnutí členských států daňově zvýhodnit některé podniky, které na jejich území působí. Evropská komise, jako orgán odpovědný za dodržování pravidel v Unii, tyto případy vyšetřuje. Nejenže se zde hraje o velké peníze, ale dozvídáme se také leccos o daňové strategii podniků a přístupu některých zemí k danění velkých podniků. V této sekci naleznete informace právě o těch případech, kde Komise rozhodla o nepovolené státní pomoci.  

Video

0

Apple's thinnest product ever.